Patientsikkerhed

Sundhedsstyrelsens tillsyn oktober 2014 mv.

 

http://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/tilsyn-med-omraader/private-behandlingsteder/tilsynsrapporter/~/media/776767599A7D4F7080EC56DEA824CFA4.ashx

Tilsynsrapporten findes også i papirudgave, og kan udleveres til gennemsyn, af sekretær

Grøn smiley fra arbejdstilsynet 2015.

Vi arbejder på akkreditering efter DDKM standarder for speciallæger.Får extern survey 23.9.2016.

Hjælp os til at blive bedre.

Går en undersøgelse eller behandling ikke tilfredsstillende, eller optræder der uheld,vil vi gerne høre om det, ligesom det står alle frit for, at anmelde utilsigtede hændelser til Dansk Patient Sikkerheds Database.

http://www.dpsd.dk

Hvis du ønsker over at klage over behandlingen eller søge erstatning kan dette gøres ved at kontakte patientombuddet::

http://www.patientombuddet.dk

Eller patientforsikringen: http://www.patientforsikringen.dk.
Vedrørende privat patienter er disse dækket af lovpligtig forsikring hos Tryg