Gastroskopi gennem næsen

GASTROSKOPI GENNEM NÆSEN

(kikkertundersøgelse af mavesækken)

Gastroskopi er en undersøgelse af spiserør, mavesæk og tolvfingertarm. Formålet er, at finde årsagen til f.eks. synkebesvær, halsbrand, opkastning samt mavesmerter. Undersøgelsen giver præcise resultater, er kortvarig og medfører kun let ubehag.

De kan umiddelbart efter undersøgelsen få resultatet at vide.

Før undersøgelsen
De skal faste og tørste 6 timer før undersøgelsen. Evt. nødvendig medicin kan indtages med en mundfuld vand.

Undersøgelsen
Inden undersøgelsen får De lidt lokalbedøvende creme i begge næsebor. Dette nedsætter følsomheden og virker tillige som glidecreme. Gastroskopet føres langsomt frem via det ene næsebor, passagen gennem svælget lettes ved en samtidig synkebevægelse. For at få et godt overblik, pustes der lidt luft ned, som giver en fornemmelse af bøvsetrang. Undersøgelsen varer få minutter.

Efter undersøgelsen
Der er ingen forbehold efter undersøgelsen og De må spise og drikke med det samme. Let næseblod opstår hos ca. 1%.

Komplikationer
Ses stort set aldrig ved denne undersøgelse.

Hvis De er meget nervøs for undersøgelsen, er det muligt at få noget beroligende. Hvis De ønsker dette, er det nødvendigt at have en chauffør med, da De bliver noget omtåget og træt bagefter, og der må ikke føres motorkøretøj i 24 timer