Vi oplever i øjeblikket mange henvendelser. Der vil derfor forekomme længere svartider end normalt.

Vi blev i 2018 fuldt akkrediteret, du kan se den rapporten her:

Akkrediteringsrapport 2018

 

Hjælp os til at blive bedre.

Går en undersøgelse eller behandling ikke tilfredsstillende, eller optræder der uheld, vil vi gerne høre om det, ligesom det står alle frit for, at anmelde utilsigtede hændelser til Dansk Patient Sikkerheds Database.

http://www.dpsd.dk

Hvis du ønsker over at klage over behandlingen eller søge erstatning kan dette gøres ved at kontakte patientombuddet::

http://www.patientombuddet.dk

Eller patientforsikringen: http://www.patientforsikringen.dk.
Vedrørende privat patienter er disse dækket af lovpligtig forsikring hos Tryg