Vi oplever i øjeblikket mange henvendelser. Der vil derfor forekomme længere svartider end normalt.

Vejledning vedrørende nedgroet negl

OPERATION FOR NEDGROET TÅNEGL

Oftest er det en eller begge storetåsnegle som er nedgroede. Tilstanden skyldes som regel, at neglene på et tidspunkt er blevet klippet forkert, men for stramme sko kan også være årsagen.

Når din læge har fundet, at der er grund til operation, skal der normalt ikke foretages forundersøgelse hos os.

FØR OPERATIONEN

Det anbefales at tage 2 stk. Panodil 1 time før operationen. Sandaler medbringes, da du ikke kan have almindeligt fodtøj på efter behandlingen. Der skal arrangeres hjemtransport/afhentning.

OPERATIONEN

Operationen foregår i lokalbedøvelse. Indsprøjtningen er naturligvis ubehagelig, men selve operationen er helt smertefri. Ved operationen fjernes den eller de nedgroede dele af negl og negleleje, således at neglen permanent bliver smallere. Er hele neglen svært misdannet, kan en fuldstændig fjernelse af neglen være hensigtsmæssig. Normalt opereres kun en fod ad gangen.

EFTER OPERATIONEN

De første timer efter operationen skal du holde dig i ro og sidde/ligge med foden højt.

Dagen efter operationen skal forbindingen skiftes her i klinikken ved vores sygeplejerske (der skal også her arrangeres transport) Herefter bruses tåen med rindende vand i ca. 5 minutter 1-2 gange dgl. til såret ikke længere væsker. Der kan gå 1-3 uger. De første dage anlægges en let forbinding evt. bare et plaster.

Smerter efter operationen er som regel lette, men Paracetamol 1 g 4 gange dgl. i et par dage kan anbefales.

En kontroltid ca. 10 dage efter operationen anbefales.

KOMPLIKATIONER

Komplikationer er sjældne. Umiddelbart efter operationen kan gennemblødning forekomme. I så fald skiftes forbindingen og benet hæves. Standser blødningen ikke, skal du kontakte klinikken på telefon 6221 4080 eller lægevagten.

I enkelte tilfælde (under 5%) kan ny operation komme på tale, hvis der ikke i første omgang er fjernet tilstrækkeligt af neglen. En anden sjælden komplikation er ændret eller nedsat følesans i tåen. Dette skyldes beskadigelse af fine nervetråde. Oftest normaliseres følesansen dog efter 2-3 måneder.

Hos nogle bliver neglen efter nogle måneder bulet eller skæv. Der er kun tale om kosmetiske gener og tilstanden kan normaliseres. Ved tegn på infektion (rødme, hævelse og smerter) kontaktes klinikken eller egen læge.

RASKMELDING

Arbejde kan som regel genoptages efter 3-5 dage.